English | فارسی
فیلتر کردن محصولاتنتایج: 70
رزین Hot melt - PI-720

رزين PI-720 یک رزین با ماهیت آلکید و به صورت 100 درصد جامد می باشد. این رزین به همراه پلاستی سایزر HET -200 مصرف می شود.

پلاستی سایزر - HET – 200

HET – 200 پلاستی سایزری با ماهیت آلکید و به صورت 100 درصد جامد می باشد. این پلاستی سایزر جهت رزین PI – 720 در رنگ های ترافیکی و چسب های Hot melt مصرف می شود.

ورنی چاپ - POLYACRYL, AC-1200

رزین AC-1200 كوپليمری از اسيد اكريليك و استرهای اكريليك اسيد و متاكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان حلاليت در حلال های آرومــاتيک سنگين چون زایلن و سلوسلو 100 است.اين رزین بعنوان ورنی چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید.

ورنی چاپ - POLYACRYL, AC-1100

رزین AC-1100 كوپليمري از اسيد اكريليك و استرهاي اكريليك اسيد و متاكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان حلاليت در حلال های آرومــاتيک سنگين چون زایلن و  سلوسلو 100 است.اين رزین بعنوان ورنی چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید.

روغن چاپ - POLYACRYL, AC-458

رزین AC-458 كوپليمری از اسيد اكريليك و استرهای اكريليك اسيد و متاكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان حلاليت در حلال های آرومــاتيک سنگين چون سلوسلو 100 وسلوسلو 150 است.اين رزین جهت چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید.

روغن چاپ - POLYACRYL, AC-457

كوپليمری از اسيد اكريليك و استرهاي اكريليك اسيد و متا اكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان حلاليت در حلال های آرومــاتيک سنگين چون سلوسلو 100 وسلوسلو 150.اين رزین جهت چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید.

Novolac-based Vinylester resin - VE - 400

رزین VE-400 یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی- نووالاک با خواص مکانیکی، شیمیایی و حرارتی فوق العاده است. با توجه به ماهیت شیمیایی، این رزین دارای مقاومت بسیار بالا در مقابل حلال ها، مواد شیمیایی و مقاومتی استثنایی در برابر محیط های اکسید کننده است.

Orthophtlaic unsaturated polyester Resin - UP-975

رزین پلی استر غیراشباعUP-975 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید باویسکوزیته متوسط،واکنش پذیری خوب  و خواص مکانیکی متوسط می باشد.این رزین دارای مقاومت UV خوبی است.

Orthophthalic unsaturated polyester Resin - UP-964

رزین پلی استر غیر اشباع UP-964 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری متوسط و ویسکوزیته متناسب با نیاز مصرف کننده می باشد.

Orthophthalic unsaturated polyester Resin - UP-961

رزین پلی استر غیر اشباع UP-961 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری متوسط و ویسکوزیته متناسب و انعطاف پذیری فوق العاده می باشد. همچنین این رزین دارای شرینکیج کمتر نسبت به پلی استرهای دیگر است.

چسب پلی اورتان تک جزیی - POLYTPU – 100

پلی اورتان PU – 100 یک محصول تک جزیی خشک شونده توسط رطوبت محیط بر اساس ایزوسیانات های آروماتیک می باشد. این محصول توسط رطوبت هوا پخت می گردد و نیاز به جزء دوم ندارد.

Elastomer modified Vinylester resin - VE - 600

رزین  VE-600 یک رزین وینیل استر اصلاح شده توسط مواد الاستومری است که برای افزایش قدرت چسبندگی ، افزایش مقاومت سایشی و افزایش مقاومت در برابر تنش های مکانیکی و بهبود چقرمگی طراحی شده است.

Bisphenol A –Vinylester Urethane resin - VE - 580

رزینVE-580  یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی اورتان با کیفیت بسیار عالی می باشد. این رزین مقاومت شیمیایی و فیزیکی فوق العاده همراه با انعطاف پذیری مناسب و خواص پخت عالی دارد. این رزین در برابر اکثر محلول های قلیایی و اسیدی و اکسید کننده و همچنین شرایط رطوبتی با لا مقاومت فوق العاده از خود نشان می دهد.

Vinylester resin - VE - 200

رزین VE-200 یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی بیس فنل A محلول در مونومر استایرن می باشد.رزین VE-200 یک رزین با مقاومت شیمیایی فوق العاده در برابر رنج وسیعی از مواد شیمیایی از جمله اسیدها، بازها و نمک ها می باشد، بنابراین کاملا" مناسب برای استفاده در محیط های خورنده در پروسه های صنایع شیمیایی است.

Vinylester Resin - VE - 100

رزین VE-100 یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی بیس فنل A محلول در مونومر استایرن می باشد.رزین VE-100 یک رزین با مقاومت شیمیایی فوق العاده در برابر رنج وسیعی از مواد شیمیایی از جمله اسیدها، بازها و نمک ها می باشد، بنابراین کاملا" مناسب برای استفاده در محیط های خورنده در پروسه های صنایع شیمیایی است.

Orthophthalic Unsaturated Polyester Resin - UP-403

رزین پلی استر غیر اشباع  UP-403یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری بالا و ویسکوزیته پایین تا متوسط می باشد.

Unsaturated Polyester Resin - UP-112

رزین up-112  یک رزین پلی استر غیر اشباع بر مبنای ایزوفتالیک اسید با ویسکوزیته بالا و فعالیت بسیار بالا می باشد.

Isophthalic unsaturated polyester Resin - UP-110

رزین UP-110 یک رزین بر مبنای ایزوفتالیک اسید با فعالیت بسیار بالا و ویسکوزیته متناسب با کاربرد می باشد. به دلیل وجود گلایکول های خاص در ساختار پلیمری این رزین و نیز استفاده از ادتیوهای مخصوص، این رزین مقاومت فوق العاده در برابر نور UV خورشید و شرایط سخت بیرونی دارد.

Mastic UV Curing - UV-2200

ماستیک UV-2200 یک ژل بر مبنای پلی استر غیراشباع با امکان پخت سریع توسط اشعه UV است.

UV Curing Polyurethane Acrylate - PU-UV-1000

رزین PU-UV-1000 یک رزین بر مبنای پلی یورتان-اکریلات آلیفاتیک با قابلیت پخت توسط اشعه UV است.  

رزین Hot melt - PI-720

رزين PI-720 یک رزین با ماهیت آلکید و به صورت 100 درصد جامد می باشد. این رزین به همراه پلاستی سایزر HET -200 مصرف می شود.

پلاستی سایزر - HET – 200

HET – 200 پلاستی سایزری با ماهیت آلکید و به صورت 100 درصد جامد می باشد. این پلاستی سایزر جهت رزین PI – 720 در رنگ های ترافیکی و چسب های Hot melt مصرف می شود.

ورنی چاپ - POLYACRYL, AC-1200

رزین AC-1200 كوپليمری از اسيد اكريليك و استرهای اكريليك اسيد و متاكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان حلاليت در حلال های آرومــاتيک سنگين چون زایلن و سلوسلو 100 است.اين رزین بعنوان ورنی چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید.

ورنی چاپ - POLYACRYL, AC-1100

رزین AC-1100 كوپليمري از اسيد اكريليك و استرهاي اكريليك اسيد و متاكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان حلاليت در حلال های آرومــاتيک سنگين چون زایلن و  سلوسلو 100 است.اين رزین بعنوان ورنی چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید.

روغن چاپ - POLYACRYL, AC-458

رزین AC-458 كوپليمری از اسيد اكريليك و استرهای اكريليك اسيد و متاكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان حلاليت در حلال های آرومــاتيک سنگين چون سلوسلو 100 وسلوسلو 150 است.اين رزین جهت چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید.

روغن چاپ - POLYACRYL, AC-457

كوپليمری از اسيد اكريليك و استرهاي اكريليك اسيد و متا اكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان حلاليت در حلال های آرومــاتيک سنگين چون سلوسلو 100 وسلوسلو 150.اين رزین جهت چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید.

Novolac-based Vinylester resin - VE - 400

رزین VE-400 یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی- نووالاک با خواص مکانیکی، شیمیایی و حرارتی فوق العاده است. با توجه به ماهیت شیمیایی، این رزین دارای مقاومت بسیار بالا در مقابل حلال ها، مواد شیمیایی و مقاومتی استثنایی در برابر محیط های اکسید کننده است.

Orthophtlaic unsaturated polyester Resin - UP-975

رزین پلی استر غیراشباعUP-975 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید باویسکوزیته متوسط،واکنش پذیری خوب  و خواص مکانیکی متوسط می باشد.این رزین دارای مقاومت UV خوبی است.

Orthophthalic unsaturated polyester Resin - UP-964

رزین پلی استر غیر اشباع UP-964 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری متوسط و ویسکوزیته متناسب با نیاز مصرف کننده می باشد.

Orthophthalic unsaturated polyester Resin - UP-961

رزین پلی استر غیر اشباع UP-961 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری متوسط و ویسکوزیته متناسب و انعطاف پذیری فوق العاده می باشد. همچنین این رزین دارای شرینکیج کمتر نسبت به پلی استرهای دیگر است.

چسب پلی اورتان تک جزیی - POLYTPU – 100

پلی اورتان PU – 100 یک محصول تک جزیی خشک شونده توسط رطوبت محیط بر اساس ایزوسیانات های آروماتیک می باشد. این محصول توسط رطوبت هوا پخت می گردد و نیاز به جزء دوم ندارد.

Elastomer modified Vinylester resin - VE - 600

رزین  VE-600 یک رزین وینیل استر اصلاح شده توسط مواد الاستومری است که برای افزایش قدرت چسبندگی ، افزایش مقاومت سایشی و افزایش مقاومت در برابر تنش های مکانیکی و بهبود چقرمگی طراحی شده است.

Bisphenol A –Vinylester Urethane resin - VE - 580

رزینVE-580  یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی اورتان با کیفیت بسیار عالی می باشد. این رزین مقاومت شیمیایی و فیزیکی فوق العاده همراه با انعطاف پذیری مناسب و خواص پخت عالی دارد. این رزین در برابر اکثر محلول های قلیایی و اسیدی و اکسید کننده و همچنین شرایط رطوبتی با لا مقاومت فوق العاده از خود نشان می دهد.

Vinylester resin - VE - 200

رزین VE-200 یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی بیس فنل A محلول در مونومر استایرن می باشد.رزین VE-200 یک رزین با مقاومت شیمیایی فوق العاده در برابر رنج وسیعی از مواد شیمیایی از جمله اسیدها، بازها و نمک ها می باشد، بنابراین کاملا" مناسب برای استفاده در محیط های خورنده در پروسه های صنایع شیمیایی است.

Vinylester Resin - VE - 100

رزین VE-100 یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی بیس فنل A محلول در مونومر استایرن می باشد.رزین VE-100 یک رزین با مقاومت شیمیایی فوق العاده در برابر رنج وسیعی از مواد شیمیایی از جمله اسیدها، بازها و نمک ها می باشد، بنابراین کاملا" مناسب برای استفاده در محیط های خورنده در پروسه های صنایع شیمیایی است.

Orthophthalic Unsaturated Polyester Resin - UP-403

رزین پلی استر غیر اشباع  UP-403یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری بالا و ویسکوزیته پایین تا متوسط می باشد.

Unsaturated Polyester Resin - UP-112

رزین up-112  یک رزین پلی استر غیر اشباع بر مبنای ایزوفتالیک اسید با ویسکوزیته بالا و فعالیت بسیار بالا می باشد.

Isophthalic unsaturated polyester Resin - UP-110

رزین UP-110 یک رزین بر مبنای ایزوفتالیک اسید با فعالیت بسیار بالا و ویسکوزیته متناسب با کاربرد می باشد. به دلیل وجود گلایکول های خاص در ساختار پلیمری این رزین و نیز استفاده از ادتیوهای مخصوص، این رزین مقاومت فوق العاده در برابر نور UV خورشید و شرایط سخت بیرونی دارد.

Mastic UV Curing - UV-2200

ماستیک UV-2200 یک ژل بر مبنای پلی استر غیراشباع با امکان پخت سریع توسط اشعه UV است.

UV Curing Polyurethane Acrylate - PU-UV-1000

رزین PU-UV-1000 یک رزین بر مبنای پلی یورتان-اکریلات آلیفاتیک با قابلیت پخت توسط اشعه UV است.  

رزین Hot melt - PI-720

رزين PI-720 یک رزین با ماهیت آلکید و به صورت 100 درصد جامد می باشد. این رزین به همراه پلاستی سایزر HET -200 مصرف می شود.

پلاستی سایزر - HET – 200

HET – 200 پلاستی سایزری با ماهیت آلکید و به صورت 100 درصد جامد می باشد. این پلاستی سایزر جهت رزین PI – 720 در رنگ های ترافیکی و چسب های Hot melt مصرف می شود.

ورنی چاپ - POLYACRYL, AC-1200

رزین AC-1200 كوپليمری از اسيد اكريليك و استرهای اكريليك اسيد و متاكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان حلاليت در حلال های آرومــاتيک سنگين چون زایلن و سلوسلو 100 است.اين رزین بعنوان ورنی چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید.

ورنی چاپ - POLYACRYL, AC-1100

رزین AC-1100 كوپليمري از اسيد اكريليك و استرهاي اكريليك اسيد و متاكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان حلاليت در حلال های آرومــاتيک سنگين چون زایلن و  سلوسلو 100 است.اين رزین بعنوان ورنی چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید.

روغن چاپ - POLYACRYL, AC-458

رزین AC-458 كوپليمری از اسيد اكريليك و استرهای اكريليك اسيد و متاكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان حلاليت در حلال های آرومــاتيک سنگين چون سلوسلو 100 وسلوسلو 150 است.اين رزین جهت چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید.

روغن چاپ - POLYACRYL, AC-457

كوپليمری از اسيد اكريليك و استرهاي اكريليك اسيد و متا اكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان حلاليت در حلال های آرومــاتيک سنگين چون سلوسلو 100 وسلوسلو 150.اين رزین جهت چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید.

Novolac-based Vinylester resin - VE - 400

رزین VE-400 یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی- نووالاک با خواص مکانیکی، شیمیایی و حرارتی فوق العاده است. با توجه به ماهیت شیمیایی، این رزین دارای مقاومت بسیار بالا در مقابل حلال ها، مواد شیمیایی و مقاومتی استثنایی در برابر محیط های اکسید کننده است.

Orthophtlaic unsaturated polyester Resin - UP-975

رزین پلی استر غیراشباعUP-975 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید باویسکوزیته متوسط،واکنش پذیری خوب  و خواص مکانیکی متوسط می باشد.این رزین دارای مقاومت UV خوبی است.

Orthophthalic unsaturated polyester Resin - UP-964

رزین پلی استر غیر اشباع UP-964 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری متوسط و ویسکوزیته متناسب با نیاز مصرف کننده می باشد.

Orthophthalic unsaturated polyester Resin - UP-961

رزین پلی استر غیر اشباع UP-961 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری متوسط و ویسکوزیته متناسب و انعطاف پذیری فوق العاده می باشد. همچنین این رزین دارای شرینکیج کمتر نسبت به پلی استرهای دیگر است.

چسب پلی اورتان تک جزیی - POLYTPU – 100

پلی اورتان PU – 100 یک محصول تک جزیی خشک شونده توسط رطوبت محیط بر اساس ایزوسیانات های آروماتیک می باشد. این محصول توسط رطوبت هوا پخت می گردد و نیاز به جزء دوم ندارد.

Elastomer modified Vinylester resin - VE - 600

رزین  VE-600 یک رزین وینیل استر اصلاح شده توسط مواد الاستومری است که برای افزایش قدرت چسبندگی ، افزایش مقاومت سایشی و افزایش مقاومت در برابر تنش های مکانیکی و بهبود چقرمگی طراحی شده است.

Bisphenol A –Vinylester Urethane resin - VE - 580

رزینVE-580  یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی اورتان با کیفیت بسیار عالی می باشد. این رزین مقاومت شیمیایی و فیزیکی فوق العاده همراه با انعطاف پذیری مناسب و خواص پخت عالی دارد. این رزین در برابر اکثر محلول های قلیایی و اسیدی و اکسید کننده و همچنین شرایط رطوبتی با لا مقاومت فوق العاده از خود نشان می دهد.

Vinylester resin - VE - 200

رزین VE-200 یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی بیس فنل A محلول در مونومر استایرن می باشد.رزین VE-200 یک رزین با مقاومت شیمیایی فوق العاده در برابر رنج وسیعی از مواد شیمیایی از جمله اسیدها، بازها و نمک ها می باشد، بنابراین کاملا" مناسب برای استفاده در محیط های خورنده در پروسه های صنایع شیمیایی است.

Vinylester Resin - VE - 100

رزین VE-100 یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی بیس فنل A محلول در مونومر استایرن می باشد.رزین VE-100 یک رزین با مقاومت شیمیایی فوق العاده در برابر رنج وسیعی از مواد شیمیایی از جمله اسیدها، بازها و نمک ها می باشد، بنابراین کاملا" مناسب برای استفاده در محیط های خورنده در پروسه های صنایع شیمیایی است.

Orthophthalic Unsaturated Polyester Resin - UP-403

رزین پلی استر غیر اشباع  UP-403یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری بالا و ویسکوزیته پایین تا متوسط می باشد.

Unsaturated Polyester Resin - UP-112

رزین up-112  یک رزین پلی استر غیر اشباع بر مبنای ایزوفتالیک اسید با ویسکوزیته بالا و فعالیت بسیار بالا می باشد.

Isophthalic unsaturated polyester Resin - UP-110

رزین UP-110 یک رزین بر مبنای ایزوفتالیک اسید با فعالیت بسیار بالا و ویسکوزیته متناسب با کاربرد می باشد. به دلیل وجود گلایکول های خاص در ساختار پلیمری این رزین و نیز استفاده از ادتیوهای مخصوص، این رزین مقاومت فوق العاده در برابر نور UV خورشید و شرایط سخت بیرونی دارد.

Mastic UV Curing - UV-2200

ماستیک UV-2200 یک ژل بر مبنای پلی استر غیراشباع با امکان پخت سریع توسط اشعه UV است.

UV Curing Polyurethane Acrylate - PU-UV-1000

رزین PU-UV-1000 یک رزین بر مبنای پلی یورتان-اکریلات آلیفاتیک با قابلیت پخت توسط اشعه UV است.  

1234