English | فارسی
رزین پلی استرغیراشباع ارتوفتالیک UP-920
توضیحات محصول
رزین پلی استرغیراشباع ارتوفتالیک
رزین پلی استر غیر اشباع UP-920 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با ویسکوزیته متوسط ، واکنش پذیری خوب  و خواص مکانیکی متوسط می باشد.
 اطلاعات فنی 
مشخصه
مقدار
واحد اندازه گیری
استاندارد
نوع حلال
استایرن مونومر


حالت ظاهری
مایع ویسکوز


رنگ ظاهری
زرد


درصد جامد
65±2
درصد
ISO 3251
ویسکوزیته
400 - 800
سانتی پواز
ISO 2555
دانسیته
1.13±0.5%
g/cm3
ISO 1675
ژل تایم*
7 - 10
دقیقه
استاندارد داخلی
زمان پیک
15 - 25
دقیقه
استاندارد داخلی
دمای پیک
145 - 160
دقیقه
استاندارد داخلی
عدد اسیدی
حداکثر 30
mg KOH/g
ISO 2114
*نحوه پخت:100 گرم رزین UP – 920 به همراه 1 گرم کبالت 1 % فلز و یک گرم MEKPدر دمای 25 درجه سانتیگراد.
 موارد کاربرد 
رزین پلی استر غیر اشباع UP-920 یک رزین پلی استر جهت ساخت قطعات قالبگیری و ساخت بلوک بر پایه پلی استر و پرکننده سیلیس و دیگر مصارف دستی و غیره قابل مصرف می باشد.
 خصوصیات رزین پخته شده 
مشخصه فیزیکی
مقدار
واحد
استاندارد
قدرت کششی
60 - 85
مگا پاسکال
ISO 527
مدول کششی
3 - 6
گیگا پاسکال
ISO 527
افزایش طول در نقطه شکست
3 - 7
درصد
ISO 527
HDT
55±3
درجه سانتیگراد
ISO 75
سختی
حداقل 40
بارکل
ASTM D 2583
 شرایط نگهداری 
در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.
پایداری:در شرایط فوق حداکثر چهار ماه از زمان تحویل.