English | فارسی
رزین پلی استرغیراشباع ارتوفتالیک UP-940
توضیحات محصول
رزین پلی استرغیراشباع ارتوفتالیک
رزین پلی استر غیر اشباع UP – 940 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با ویسکوزیته متوسط و فعالیت بالا می باشد.
 اطلاعات فنی 
مشخصه
مقدار
واحد اندازه گیری
استاندارد
نوع حلال
استایرن مونومر


حالت ظاهری
مایع ویسکوز


رنگ ظاهری
زرد کم رنگ


درصد جامد
67±2
درصد
ISO 3251
ویسکوزیته
500 - 1000
سانتی پواز
ISO 2555
دانسیته
1.13±0.5%
g/cm3
ISO 1675
ژل تایم*
15 - 20
دقیقه
استاندارد داخلی
عدد اسیدی
حداکثر 40
mg KOH/g
ISO 2114
*مقدار 100 گرم رزین به همراه 1 درصد کبالت 1 درصد فلز و 5/1 درصد MEKP
 موارد کاربرد 
این رزین پلی استر غیر اشباع می تواند جهت تولید قطعات فایبر گلاس مخصوص ایزولاسیون، خودرویی و همچنین با اضاقه کردن آغازگرهای UV جهت تولید قطعات با قابلیت  UV-cure اسفاده گردد
 خصوصیات رزین پخته شده 
مشخصه فیزیکی
مقدار
واحد
استاندارد
قدرت کششی
60 - 80
مگا پاسکال
ISO 527
مدول کششی
3 - 4
گیگا پاسکال
ISO 527
افزایش طول در نقطه شکست
2 - 3
درصد
ISO 527
HDT
65
درجه سانتیگراد
ISO 75
سختی
حداقل 40
بارکل
ASTM D 2583
 شرایط نگهداری 
در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.
پایداری:در شرایط فوق حداکثر چهار ماه از زمان تحویل.