English | فارسی
رزین پلی استرغیراشباع ارتوفتالیک UP-700
توضیحات محصول
رزین پلی استرغیراشباع ارتوفتالیک
رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفالیک UP-700 یک رزین بر مبنای ارتوفتالیک اسید با فعالیت بسیار بالا و ویسکوزیته متناسب با کاربرد می باشد. به دلیل وجود گلایکول های خاص در ساختار پلیمری این رزین پلی استر غیر اشباع و نیز استفاده از ادتیوهای مخصوص، این رزین پلی استر مقاومت فوق العاده در برابر نور UV خورشید و شرایط سخت بیرونی دارد.
 اطلاعات فنی 
مشخصه
مقدار
واحد اندازه گیری
استاندارد
نوع حلال
استایرن مونومر


حالت ظاهری
مایع ویسکوز


رنگ ظاهری
زرد


درصد جامد
60±2
درصد
ISO 3251
SMC ویسکوزیته جهت
900-1200 
سانتی پواز
ISO 2555
دانسیته
1.12±0.5%
g/cm3
ISO 1675
ژل تایم*
140-190
ثانیه
استاندارد داخلی
زمان پیک
200-260
ثانیه
استاندارد داخلی
دمای پیک
250-285
درجه سانتیگراد
استاندارد داخلی
عدد اسیدی
حداکثر 30
mg KOH/g
ISO 2114
* نحوه پخت: در استفاده به روش  SMC , BMC: مقدار 1 تا 5/1 درصد TBPB(Trigonex-C) و در دمای 80 درجه سانتیگراد
 موارد کاربرد 
با توجه به فعالیت بسیار بالای رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک، این رزین پلی استر  غیر اشباع جهت مصارف BMC,SMC  پیشنهاد می شود. این رزین پلی استر پس از مخلوط شدن با مواد کاهش دهنده جمع شدگی (low profile) به خوبی توسط منیزیم اکسید به حالت خمیری شکل (maturing) تبدیل می گردد.
 خصوصیات رزین پخته شده 
مشخصه فیزیکی
مقدار
واحد
استاندارد
قدرت کششی
75-85
مگا پاسکال
ISO 527
مدول کششی
6-7
گیگا پاسکال
ISO 527
افزایش طول در نقطه شکست
4-6
در صد
ISO 527
HDT
110±2
HDT
ISO 75
سختی
حداقل 40
بار کل
ASTM D 2583
 شرایط نگهداری 
در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.