English | فارسی
رزین پلی استرغیراشباع ارتوفتالیک UP-911 VIP
توضیحات محصول
رزین پلی استرغیراشباع ارتوفتالیک
رزین پلی استر غیر اشباع UP-911VIP  یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با ویسکوزیته پایین ، واکنش پذیری خوب  و خواص مکانیکی متوسط می باشد. این رزین پلی استر دارای مقاومت UV خوبی است. همجنین این رزین پلی استر ارتوفتالیک دارای شتاب دهنده کبالت می باشد که در هنگام مصرف فقط بایستی کااتالیست به رزین اضافه گردد.
 اطلاعات فنی 
مشخصه
مقدار
واحد اندازه گیری
استاندارد
نوع حلال
استایرن مونومر


حالت ظاهری
مایع ویسکوز


رنگ ظاهری
زرد


درصد جامد
50±2
درصد
ISO 3251
ویسکوزیته
90 - 150
سانتی پواز
ISO 2555
دانسیته
1.11±0.5%
g/cm3
ISO 1675
ژل تایم*
30 - 40
دقیقه
استاندارد داخلی
زمان پیک
40 - 60
دقیقه
استاندارد داخلی
دمای پیک
145 - 160
دقیقه
استاندارد داخلی
عدد اسیدی
حداکثر 30
mg KOH/g
ISO 2114
*نحوه پخت:100 گرم رزینVIP UP – 911 به همراه یک گرم MEKPدر دمای 25 درجه سانتیگراد.
 موارد کاربرد 
رزین پلی استر VIP UP-911 به دلیل ویسکوزیته پایین و ژل تایم طولانی بسیار مناسب برای سیستم های خلا (VIP) و تقویت کوپ سنگ با امکان نفوذ عالی در ترک های ریز سنگ می باشد
 خصوصیات رزین پخته شده 
مشخصه فیزیکی
مقدار
واحد
استاندارد
قدرت کششی
60
مگا پاسکال
ISO 527
مدول کششی
3
گیگا پاسکال
ISO 527
افزایش طول در نقطه شکست
6 - 7
درصد
ISO 527
HDT
47 ± 2
درجه سانتیگراد
ISO 75
سختی
حداقل 40
بارکل
ASTM D 2583
 شرایط نگهداری 
در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.
پایداری:در شرایط فوق حداکثر چهار ماه از زمان تحویل.