English | فارسی
رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک UP-673
توضیحات محصول
رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک
رزین پلی استر غیر اشباعUP-673 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری متوسط و ویسکوزیته متناسب با نیاز مصرف کننده می باشد.