English | فارسی
رزین پلی استرغیراشباع ارتوفتالیک UP-710
توضیحات محصول
رزین پلی استرغیراشباع ارتوفتالیک
رزین پلی استر غیر اشباع ارتوفتالیک UP-710 یک رزین پلی استر بر مبنای ارتوفتالیک اسید با واکنش پذیری متوسط و ویسکوزیته متناسب با نیاز مصرف کننده می باشد.  
 اطلاعات فنی 
مشخصه
مقدار
واحد اندازه گیری
استاندارد
نوع حلال
استایرن مونومر


حالت ظاهری
مایع ویسکوز


رنگ ظاهری
زرد


درصد جامد
63±2
درصد
ISO 3251
ویسکوزیته
200-500 
سانتی پواز
ISO 2555
دانسیته
1.13±0.5%
g/cm3
ISO 1675
ژل تایم*
20-30
دقیقه
استاندارد داخلی
زمان پیک
30-50
دقیقه
استاندارد داخلی
دمای پیک
110-140
درجه سانتیگراد
استاندارد داخلی
عدد اسیدی
حداکثر 20
mg KOH/g
ISO 2114
*نحوه پخت: 100 گرم رزین UP – 710 به همراه  1 گرم کبالت 1 % فلز و یک گرم MEKP در دمای 25 درجه سانتیگراد.
 
 موارد کاربرد 
رزین پلی استر  UP-710  یک رزین پلی استر غیر اشباع مناسب جهت ساخت سنگ های مصنوعی به روش کوپ سنگ بر پایه افزودنی های کربناتی می باشد.
 خصوصیات رزین پخته شده 
مشخصه فیزیکی
مقدار
واحد
استاندارد
قدرت کششی
50-70
مگا پاسکال
ISO 527
مدول کششی
3-4
گیگا پاسکال
ISO 527
افزایش طول در نقطه شکست
4-5
در صد
ISO 527
HDT
50±2
HDT
ISO 75
سختی
حداقل 40
بار کل
ASTM D 2583
 شرایط نگهداری 
در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.
پایداری:
در شرایط فوق حداکثر چهار ماه از زمان تحویل