English | فارسی

رتبه اول پنجمین جشنواره ملی شیخ بهایی در سال 1388

مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ ، پلیمر و ریف ایران به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان در کشور ، یکی از فعال ترین و پویاترین واحدهای تحقیق و توسعه را در خود جای داده است.این واحد که عضو مراکز تحقیق و توسعه کشور نیز می باشد در پنجمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی با ارائه 8 طرح در زمینه صنعت رنگ ، رزین و مواد شیمیایی موفق به کسب رتبه اول بخش فن آفرینان – گروه رشد یافته این جشنواره گردید.