English | فارسی

مدیر نمونه جوان در سطح ملی – سال 1393

هشتمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان در تاریخ 14 مهر ماه 93 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. در این جشنواره مدیر روابط عمومی گروه صنعتی و شیمیایی ریف آقای محمد پیرجمال به عنوان مدیر نمونه جوان در سطح ملی ضمن کسب امتیازات لازم ، لوح و تندیس این مراسم را از مقامات حاضر دریافت نمود.