English | فارسی

واحد تحقیق و توسعه نمونه استانی و کشوری

چهارمین جشنواره پژوهش صنعت ، معدن و تجارت با هدف ایجاد فرهنگ تحقیق ، پژوهش و نوآوری و ایجاد زمینه های لازم برای رشد و شکوفایی ظرفیت های لازم پژوهشی و تحقیقاتی در راستای تحقق اهداف بخش صنعت ، معدن و تجارت کشور در روز 24 آذر ماه سال 93 برگزار شد.
در این جشنواره برترین های صنعت ، معدن و تجارت در حوزه های سازمان توسعه ای و شرکت های تابعه این وزارتخانه ، سازمان استانی ، اتاق بازرگانی ، اتاق اصناف ، طرح پژوهشی ، پایان نامه ، پیشکسوتان برتر در حوزه پژوهش ، مراکز پژوهش های صنعتی و معدنی ، مراکز تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی ، مراکز خدمات فنی – مهندسی ، مراکز علمی – کاربردی ، بهترین محصولات تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی ، شرکت های تولیدکننده نرم افزار ، پژوهشگران و مدیران پژوهشی و شرکت شهرک های صنعتی استانی مورد تقدیر قرار می گیرند.
در این میان واحد تحقیق و توسعه شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران از بین 110 واحد برگزیده و متقاضی این عنوان ، در رأس برترین ها قرار گرفت و موفق به دریافت لوح و تندیس واحد نمونه تحقیق و توسعه کشور شد.
لازم به توضیح است این واحد همچنین به عنوان واحد تحقیق و توسعه برتر استان نیز منتخب و از طرف اداره صنعت ، معدن و تجارت استان و نیز خانه صنعت ، معدن و تجارت اصفهان مورد تقدیر قرار گرفت.