English | فارسی
Epoxy Ester Resin EE-1127
توضیحات محصول
Epoxy Ester Resin
رزین EE1127 یک رزین اپوکسی اصلاح شده توسط اسید چرب با کیفیت بسیار بالا و محلول در حلال آلیفاتیک می باشد.
 اطلاعات فنی 
مشخصه
مقدار
واحد اندازه گیری
استاندارد 
حالت ظاهری مایع ویسکوز ---------
---------
رنگ ظاهری 8 گاردنر ASTM D 1644
درصد جامد
96 - 98
درصد
ISO 3251
ویسکوزیته 2000-4000 سانتی پواز ISO 2555
عدد اسیدی
کمتر از 10 mg KOH/g 
ISO 2114

 موارد کاربرد 
کلیر مخصوص چوب و بتن ، حفاظت در برابر خوردگی قطعات صنعتی، کلیه رنگ ها و پرایمرهای ضد خوردگی.
 شرایط نگهداری 
در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.
 
انبارداری:
حداقل یک سال از زمان تولید