English | فارسی
رزین کاهنده شیرینکیج LP-100
توضیحات محصول
رزین کاهنده شیرینکیج
رزین  LP-100یک افزودنی جهت کاهش جمع شدگی (shrinkage) بر مبنای یک رزین ترموپلاست حل شده در مونومر استایرن است. 
 اطلاعات فنی 
مشخصه
مقدار
واحد اندازه گیری
استاندارد
نوع حلال
استایرن مونومر
---------
---------
حالت ظاهری
مایع ویسکوز ---------
---------
 رنگ ظاهری بی رنگ --------- ---------
درصد جامد
30±2
درصد
ISO 3251
دانسیته
1±0.5%
g/cm3
ISO 1675
ویسکوزیته 40 - 50
سانتی پواز
ISO 2555
عدد اسیدی کمتر از 1 Mg KOH/g ISO 2114
 
 موارد کاربرد 
این رزین به منظور کاهش میزان جمع شدگی در رزین های پلی استر غیراشباع و وینیل استر مصرف می گردد. میزان استفاده از این رزین بسته به ماهیت رزین پلی استر غیراشباع از 10 تا 30 درصد می تواند تغییر کند. کاربرد اصلی این رزین در صنعت SMC و  BMC است.
 نحوه مصرف 
در کاربرد SMC و BMC رزین LP-100 به همراه رزین پلی استر غیراشباع و به نسبت 10 تا 30 درصد به کل رزین استفاده می شود. در مصارف دیگر این رزین بایستی قبل از مصرف با رزین پلی استر مخلوط شود و بلافاصله مخلوط تهیه شده مصرف گردد. در صورتی که برای مدت زمان طولانی، مخلوط تهیه شده مورد استفاده قرار نگیرد، مجددا بایستی عمل اختلاط قبل از مصرف انجام پذیرد.
 شرایط نگهداری 
در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری:
در شرایط فوق حداکثر شش ماه از زمان تحویل