English | فارسی
رزین وینیل استر VE- 200 UV cure
توضیحات محصول
رزین وینیل استر
رزین VE-200 UV cure یک رزین وینیل استر بر مبنای اپوکسی بیس فنل A محلول در مونومر استایرن می باشد. رزین VE-200 یک رزین با مقاومت شیمیایی فوق العاده در برابر رنج وسیعی از مواد شیمیایی از جمله اسیدها، بازها و نمک ها می باشد، بنابراین کاملا" مناسب برای استفاده در محیط های خورنده در پروسه های صنایع شیمیایی است. این رزین توسط نور UV و نور خورشید پخت می شود.
 اطلاعات فنی 
مشخصه
مقدار
واحد اندازه گیری
استاندارد
نوع حلال
استایرن مونومر
-----------
-----------
حالت ظاهری
مایع ویسکوز
-----------
-----------
رنگ ظاهری
قهوه ای
-----------
-----------
درصد جامد
65±2
درصد
ISO 3251
ویسکوزیته
300 - 500
سانتی پواز
ISO 2555
دانسیته
1.13±0.5
g/cm3
ISO 1675
عدد اسیدی
حداکثر 20
mg KOH/g
ISO 2114
زمان پخت توسط نور UV: حداکثر دو دقیقه
 موارد کاربرد 
رزین VE-200 UV cure با توجه به ماهیت شیمیایی و خواص مکانیکی مناسب برای کلیه روش های تولید مخصوصا" filament winding، پالتروژن ، قالبگیری به روش سانتریفوژ و روش دستی جهت تولید لوله های انتقال مواد شیمیایی و دیگر مصارف قابل استفاده می باشد.
 خصوصیات رزین پخته شده 
مشخصه فیزیکی
مقدار
واحد
استاندارد
قدرت کششی
90 - 95
مگا پاسکال
ISO 527
مدول کششی
3 - 4
گیگا پاسکال
ISO 527
افزایش طول در نقطه شکست
3 - 4
درصد
ISO 527
HDT
115
درجه سانتیگراد
ISO 75
سختی
حداقل 45
بارکل
ASTM D 2583
 شرایط نگهداری 
در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداری:
در شرایط فوق حداکثر چهار ماه از زمان تحویل