English | فارسی
Phenolic Resole Resin PR-R-100
توضیحات محصول
Phenolic Resole Resin
رزین فنولیک PR-R-100 یک رزین فنولیک بر مبنای فنول و فرمالدهید با ویسکوزیته پایین  می باشد.
 اطلاعات فنی 
 
مشخصه
مقدار واحد اندازه گیری
استاندارد 
 نوع حلال آب ------  ------
حالت ظاهری
مایع ویسکوز
------ ------
رنگ ظاهری
قرمز
------ ------
درصد جامد
60±2
%
DIN 53189
ویسکوزیته
18-25
sec
DN 53211/ cup 4 /20 ◦C
فرمالدهید آزاد
 1≥
% DIN 16916-02
فنول آزاد
2≥
% DIN 16916
 حلالیت در آب نرم
cc
 5 gr resin + water
 حلالیت در آب آشامیدنی Min: 25cc
 5 gr resin + water
 موارد کاربرد 
رزین فنولیک رزول PR-R-100  جهت تولید انواع پد های سلولزی با خواص مکانیکی مناسب مورد استفاده قرار می گیرد  از جمله موارد استفاده این پد ها در کشاورزی (گلخانه، مرغداری، دامداری)،  لوازم خانگی (کولرهای آبی) و صنعت ( توربین های گازی کندانسورهای تبریدی و صنایع نساجی)  می باشد. 
 شرایط نگهداری 
در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.
 
پایداری: در شرایط فوق حداکثر یک ماه از زمان تولید.