English | فارسی
ورنی چاپ POLYACRYL, AC-1100
توضیحات محصول
ورنی چاپ
رزین AC-1100 كوپليمري از اسيد اكريليك و استرهاي اكريليك اسيد و متاكريليك اسيد و آغــازگرهای خـاص با امکان حلاليت در حلال های آرومــاتيک سنگين چون زایلن و  سلوسلو 100 است.اين رزین بعنوان ورنی چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید.
 اطلاعات فنی 
 
مشخصه
حدود قابل قبول
واحد اندازه گیری
استاندارد مرجع
حالت ظاهری 
مایع
------------

رنگ ظاهری
بنا به درخواست ------------

(D6/25°C) ویسکوزیته 
60 - 70
ثانیه
ISO 2431
زمان خشک شدن سطحی 
حداکثر 20
دقیقه
ASTM D1640
زمان خشک شدن کامل
حداکثر 50
دقیقه
ASTM D1640
 موارد کاربرد 
اين رزین بعنوان ورنی چاپ روی شيشه، چينی و سراميک مورد استفاده قرار می گیرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل کوره بدون گذاشتن اثر کربن بر روی سطوح را برای کاربر فراهم می نماید. این محصول قابل ارائه در رنگ های مختلف یا بدون رنگ می باشد.
 حلالیت 
                
 سلوسلو: محلول متيل اتيل كتون: محلول
   آرومـــــــاتيك: محلــول  الكلهـــــــــــا: آزمايش شود
  بوتيل استات: محلول  
 
 خواص ویژه 
  • سطح فیلم یکنواخت
  • براقیت بالا
  • زمان خشک شدن مناسب

 
 امتزاج پذیری 
                
  • رزین اکریلیک چاپ

 
  • روغن چاپ

 
 شرایط نگهداری 
ايـــن محصول در بستــه بندی اوليــــــه، به دور از تابش مستقيم نور خورشيد، حرارت و در دمــاي کمتر از 30 درجــه سـانتيگــراد نگهـداری شــــود.
 
پایداری:
 تحت شـرايط فـوق حداكثر 9 ماه پس از زمان تحـــويل.
 تصاویر محصول