English | فارسی
پیش پلیمرهای پلی اورتانی ( الیگومر پلی اورتان) TD - 60
توضیحات محصول
پیش پلیمرهای پلی اورتانی ( الیگومر پلی اورتان)
پیش پلیمرهای پلی اورتانی بر مبنای پلی آدیپات گلایکول و تولوئن دی ایزوسیانات می باشد.
 موارد کاربرد 
پیش پلیمرهای پلی اورتانی TD -60 با استفاده از MBOCA پخت شده و الاستومری با سختی 85 تا 90 برابر با استاندارد Shore A به دست می آید.
 اطلاعات فنی 
مشخصه
مقدار
واحد اندازه گیری
حالت ظاهری
نیمه مایع

رنگ ظاهری
حداکثر 4
گاردنر
ویسکوزیته در دمای پروسه*
2000 ± 200
سانتی پواز
دانسیته
1.19
g/cm3
* دمای پروسه 90 درجه سانتیگراد می باشد.
 شرایط پخت 
دما پیش گرم رزین
70 درجه سانتیگراد
زمان پیش گرم رزین
24 ساعت
دمای پروسه
90 درجه سانتیگراد
نسبت جزء اول به دوم
110 درجه سانتیگراد
دمای قالب
8000 - 10000
POT life
5 دقیقه
زمان خروج از قالب
  30 دقیقه
دمای پخت  110 درجه سانتیگراد 
 شرایط نگهداری 
ايـــن محصول در بستــه بندي اوليــــــه، به دور از تابش مستقيم نور خورشيد، حرارت و در دمــاي کمتر از 30 درجــه سـانتيگــراد نگهـداري شــــود.
این محصول به شدت به رطوبت و حرارت حساس می باشد.
 
پایداری:
تحت شـرايط فـوق حداكثر 6 ماه پس از زمان تحـــويل.