English | فارسی
رزین Hot melt PI-720
توضیحات محصول
رزین Hot melt
رزين PI-720 یک رزین با ماهیت آلکید و به صورت 100 درصد جامد می باشد. این رزین به همراه پلاستی سایزر HET -200 مصرف می شود.
 اطلاعات فنی 
مشخصه
مقدار
واحد اندازه گیری
استاندارد
حالت ظاهری
جامد
--------

رنگ ظاهری
کمتر از 3
گاردنر

عدد اسیدی
کمتر از 10
mg KOH/g
ISO 2114
نقطه نرمی
90 - 100 
درجه سانتیگراد

 دمای ذوب 100 - 110درجه سانتیگراد
 

 موارد کاربرد 
این رزین جهت تولید :رنگ های ترافیکی گرم ، چسب های hot melt و رزین کمکی جهت تولید مرکب چاپ به کار می رود.
 بسته بندی 
این رزین به صورت کیسه های 25 کیلویی به شکل پودر و یا داخل بشکه های 200 کیلویی به شکل یک تکه قابل عرضه می باشد.
 شرایط نگهداری 
ايـــن محصول در بستــه بندي اوليــــــه، به دور از تابش مستقيم نور خورشيد، حرارت و در دمــاي کمتر از 30 درجــه سـانتيگــراد نگهـداري شــــود.

پایداری:
تحت شـرايط فـوق حداكثر 12ماه پس از زمان تحـــويل.
 تصاویر محصول